bake - January/February 2021 - 45

eăŰØƫŬăûŎăŰ̖RŅėØõŹ̐ŎƀŬ™ăûŹØŬΌ{ŬęØŅĤõÉăØŰŹĤŰŹĠă
ZYWd NZXXP]NTLWWd LaLTWLMWP Z]RLYTN dPL^_ XLOP TY
_SP @>̖ §Ġă ŎŬęØŅĤõ òØķăŬƛ łØŬķ㏠õŎŅŹĤŅƀăŰ ŹŎ ŬĤŰă̐
ØŅû òØķăŬŰ ƕĠŎ Űăăķ ŹŎ ŬĤŰă ƕĤŹĠ ĤŹ łƀŰŹ ƀŰă ŎŬęØŅĤõ
ƛăØŰŹŹŎăØŬŅZ]RLYTNNP]_TQTNL_TZY™ăûŹØŬĤŰØ
ŅØłăƛŎƀķŅŎƕØŅûŹŬƀŰŹėŎŬūƀØĺĤŹƛƛăØŰŹ̖qŎƕ̐ŬăĺƛŎŅ
ŎƀŬ õŎŅŰĤŰŹăŅŹ ŰƀŨŨĺƛ Ŏė ®̖̖̪łØûă ŎŬęØŅĤõ ƛăØŰŹ̐
õŎłłăŬõĤØĺĺƛ ØƔØĤĺØòĺă ĤŅ Øĺĺ QZ]X^ \`LWT_TP^
LYO\`LY_T_TP^

ĺŎŅęŰĤûăŎƀŬ™ăûŹØŬ{ŬęØŅĤõÉăØŰŹ̐ŎƀŬėƀĺĺŨŎŬŹėŎĺĤŎ
Ŏė Z]RLYTN OZ`RS NZYOT_TZYTYR ^d^_PX^ ŰƀŨŨŎŬŹŰ
òØķăŬŰ ƕĤŹĠ ŎŬęØŅĤõ ŬăėŎŬłƀĺØŹĤŎŅ ØŅû ŨŬŎûƀõŹ ĺĤŅă
ăƚŹăŅŰĤŎŅŰ̖{ƀŬăƚŨăŬŹĤŰăØŅûŰŎĺƀŹĤŎŅŰØŨŨĺƛŹŎƕĠĤŹă
ØŅû ƕĠăØŹ òŬăØûŰ̐ òØęƀ㏏ăŰ̐ òØęăĺŰ̐ ŨĤƤƤØ õŬƀŰŹŰ̐
ėŬŎƤăŅûŎƀęĠ̐ŨØŬ̪òØķăûûŎƀęĠ̐òƀŅŰ̐ØŅûłŎŬă̖

ŬĤęĠŹėŬŎłŹĠăŰŹØŬŹ̐ŰŹØŬŹƕĤŹĠŹĠăŎŅĺƛŰŎƀŬõăŎė
®̖̖̪łØûăŎŬęØŅĤõƛăØŰŹ̖ŹØŬŹƕĤŹĠeăŰØƫŬă̖

˞˛˞˜ÃnØĤŅŹ̐nĤĺƕØƀķăă̐ÃR˜˚˙˘˛Α# ""  " gWP^LQQ]PdPL^_NZX


http://lesaffreyeast.com

bake - January/February 2021

Table of Contents for the Digital Edition of bake - January/February 2021

bake - January/February 2021 - 1
bake - January/February 2021 - 1
bake - January/February 2021 - 2
bake - January/February 2021 - 3
bake - January/February 2021 - 4
bake - January/February 2021 - 5
bake - January/February 2021 - 6
bake - January/February 2021 - 7
bake - January/February 2021 - 8
bake - January/February 2021 - 9
bake - January/February 2021 - 10
bake - January/February 2021 - 11
bake - January/February 2021 - 12
bake - January/February 2021 - 13
bake - January/February 2021 - 14
bake - January/February 2021 - 15
bake - January/February 2021 - 16
bake - January/February 2021 - 17
bake - January/February 2021 - 18
bake - January/February 2021 - 19
bake - January/February 2021 - 20
bake - January/February 2021 - 21
bake - January/February 2021 - 22
bake - January/February 2021 - 23
bake - January/February 2021 - 24
bake - January/February 2021 - 25
bake - January/February 2021 - 26
bake - January/February 2021 - 27
bake - January/February 2021 - 28
bake - January/February 2021 - 29
bake - January/February 2021 - 30
bake - January/February 2021 - 31
bake - January/February 2021 - 32
bake - January/February 2021 - 33
bake - January/February 2021 - 34
bake - January/February 2021 - 35
bake - January/February 2021 - 36
bake - January/February 2021 - 37
bake - January/February 2021 - 38
bake - January/February 2021 - 39
bake - January/February 2021 - 40
bake - January/February 2021 - 41
bake - January/February 2021 - 42
bake - January/February 2021 - 43
bake - January/February 2021 - 44
bake - January/February 2021 - 45
bake - January/February 2021 - 46
bake - January/February 2021 - 47
bake - January/February 2021 - 48
bake - January/February 2021 - 49
bake - January/February 2021 - 50
bake - January/February 2021 - 51
bake - January/February 2021 - 52
bake - January/February 2021 - 53
bake - January/February 2021 - 54
bake - January/February 2021 - 55
bake - January/February 2021 - 56
bake - January/February 2021 - 57
bake - January/February 2021 - 58
bake - January/February 2021 - 59
bake - January/February 2021 - 60
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/bake-january-february-2021
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2021_01_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2020_12_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2020_11_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2020_09_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2020_08_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2020_07_02
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2020_07_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2020_06_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2020_05_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2020_04_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2020_02_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2020_01_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2019_12_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2019_11_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2019_10_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2019_09_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2019_08_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2019_07_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2019_06_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2019_05_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2019_04_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2018_07_02
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2019_03_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2019_02_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2019_01_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2018_12_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2018_11_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2018_10_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2018_09_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2018_08_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2018_07_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2018_06_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2018_05_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2018_04_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2018_03_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2018_02_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2018_01_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2017_12_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2017_11_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2017_10_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2017_09_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2017_08_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2017_07_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2017_06_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2017_05_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2017_04_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2017_03_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2017_02_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2017_01_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2016_12_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2016_11_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2016_10_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2016_09_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2016_08_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2016_07_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2016_06_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2016_05_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2016_04_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2016_03_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2016_02_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2016_01_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2015_12_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2015_10_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2015_09_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2015_08_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2015_07_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2015_06_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2015_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bake/2015_04_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2015_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bake/2015_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bake/2015_01_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bake/2014_12_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bake/2014_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bake/2014_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bake/2014_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bake/2014_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bake/2014_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bake/2014_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bake/2014_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bake/2014_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bake/2014_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bake/2014_01_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bake/2013_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bake/2013_11_02
https://www.nxtbook.com/sosland/bake/2013_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bake/2013_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bake/2013_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bake/2013_07_01
http://digital.bakemag.com/sosland/bake/2013_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bake/2013_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bake/2013_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bake/2013_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bake/2013_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bake/2013_01_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bake/2012_11_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bake/2012_10_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bake/2012_09_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bake/2012_08_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bake/2012_07_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bake/2012_06_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bake/2012_05_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bake/2012_04_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bake/2012_03_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bake/2012_02_01
https://www.nxtbook.com/sosland/bake/2012_01_01
https://www.nxtbookmedia.com